Inför Paviljongbygget

1997 började och alla insåg att en invigning den 19 juli var omöjlig, därför ansökte FCM om bygglov av ett museum en bit från paviljongen. Den 30/5 -97 påbörjas markarbeten för museet. En väg ner till museet görs. 18/6 gjuts plattan för byggnaden, sedan blir det stående ända till vecka 28 p.g.a. ekonomiska oklarheter.

Under vecka 28-29 uppförs museibyggnaden, en modifierad villa från Myresjöhus, som invigs den 19/7, dock utan utsmyckningar som ska ge byggnaden en thailändsk prägel och med kala innerväggar.

En kampanj för att stoppa paviljongbygget startas av kyrkoherde Bengt Gullberg och politikern Karl Åkergren (V). 

Marknad

Under vecka 29 pågick ett intensivt arbete för Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad att åstadkomma en plan yta där scen och sittplatser för de inbjudna gästerna ska vara. Den 17 och 18 juli ställdes scenen, som var Br. Erikssons lastbil samt Bispgårdens Bilbärgnings släp, på plats. Ett 30-tal knallar och försäljare byggde upp sina stånd och tält intill dammen där även ett tivoli uppmonterades.

Öltält ställdes upp av Hotell Indalsleden. Parkeringsplatser iordningställdes av Anders Lundström.

Den 19/7 började dagens program kl. 08.50 med inledande av Per Bergvall som var konferencier hela dagen.
09.09 började den Thailändska ceremonin med nedläggning av den första symboliska stenen till paviljongen, ett offerbord fanns uppställt där det offrades en mängd olika maträtter. 

Ca 20 träd planterades symboliskt av speciellt inbjudna personer som hade sina namn på lappar fastsatta i träden.

Tittar man noga kan man se de planterade träden till vänster om offerbordet. Offerbordet står för övrigt precis där paviljongen står idag.   

Tal på svenska och thailändska hålls från scenen. Dansuppvisning av svenskar och thailändare.

14.05 påbörjades invigningsceremonin av museet med en marscherande dans längs den nya vägen ned till museet varefter band klipptes och dörrarna öppnades av Sommai varefter gästerna och allmänheten fick gå in och titta på den tillfälliga utställningen bestående av mängder av bilder och tidningsartiklar om kungen och händelser om kungen och paviljongen.

  Uppskattningsvis besöktes området av ca 3000 personer under dagen, och då fanns det egentligen inget att se. Det officiella programmet slutade 18.00 men kvällen fortsatte med bl.a. sång och musik av Helen och Gunnar Forss en bra bit in på det nya dygnet.

Den 20/6 1997 var betydligt lugnare efter hand gav sig knallarna och tivolit iväg och på eftermiddagen slog bönderna sitt hö på marken bredvid.

Turistinformation

På grund av alla påringningar från turister placerades en bemannad turistinformation på Holmsta den 1/8.