Fors Historia

Händelser och anekdoter från det område som tidigare motsvarade
Fors kommun i Jämtland.  

LÄS OM FORS HISTORIA

Historiska händelser som har anknytning till Bispgården och Fors kommun, sammanslagen 1974 med Stugun och Ragunda till Ragunda kommun. Innehållet är blandat med fakta, skrönor, rykten och anekdoter. Källhänvisning finns i slutet av historiken. Det finns inga anspråk på att det hela är 100% historiskt korrekt. Men kommentarer och rättelser emottas tacksamt på info@bispgarden.nu

Kursiv text hänvisar till händelser i omvärlden som referenser.


KÄLLDOKUMENT

Material hämtat bl.a. ur: Kung Chulalongkorns Norrlandsresa 1897 - Sören Nilsson, Ingvar Nilsson, Fors Hembygdsförening 1985. Tillbakablick... kung Chulalongkorns resa i Sverige - Sommai Pougrugthai, Karin Lundström, Föreningen för Chulalongkorns Minne 1997. Kyrka i gränstrakt - Maja Eriksson, Fors Hembygdsförening och Fors Församling 1981. Annedal, epoken 1907 - 1927 - Erik Sahlin, Fors Hembygdsförening Skriftserie Nr 6. Jul i Fors 1850-1870 - Sören Nilsson, Fors Hembygdsförening Skriftserie Nr 2 1977. Fragment ur Fors kyrkohistoria - Sören Nilsson, August Granström 1975. Kring Bispgården och Stadsforsen - Ture Johansson 1979. Sägner berättade i Fors - Sören Nilsson, Fors Hembygdsförening. Skogsskolorna i Sillre och Bispgården - August Granström 1953. Annedals Bruk till 1903- Sören Nilsson, Ingvar Nilsson 1989. Järån - Näringslivshistoria efter en å - Harriet Unander. Vildhussens Bragd - Kalle Berglund 1994. Jvgfoto.se. Tidningsartiklar av bl.a. Lars Hamberg och Peter Mosskin. Bidrag från bl. a. Martin Bergman och Tage Jacobson. De flesta av ovanstående, samt ytterligare, skrifter finns att köpa på Fors Hembygdsgård.