1600-1699

1600 Linköpings riksdag 24/2.

1603 Den 26/7 var det markegång mellan Bispgården och Utanede. I doku­mentet som skrevs kan läsas "så blef straxt huggit raamerke udi en furu standenes öster ved Hoffmans graven", denna kommentar hänvisar till, enligt sägnen, graven efter en rövare vid namn Hoffman som härjade vid den branta backen mellan Stadsforsen upp till Utanede.

1608 J. Lipperhay, Holland, uppfinner kikaren.

1611 Krig utbryter mellan Sverige och Danmark. Baltzarfejden kommer kriget att kallas efter överste Baltzar Bäck som ledde de svenska trupperna i våra trakter. Svenskarna intar Jämtland utan att möta något egentligt motstånd. Nu bortfördes, ur Ragunda kyrka, det sigill Ragunda fått 1305 troligtvis som krigsbyte till Stockholm.

1613 Freden i Knäred 18/1. Efter Baltzarfejden tvingas Sverige avsäga sig alla krav på Nordnorge varför Jämtland åter kom att höra till Norge. Det förklarades bl.a. att om ägarna uppträtt förrädiskt eller svurit trohet till Sverige skulle gårdarna beslagtas. I Fors liksom i stort sett hela Jämtland drogs gårdarna in till norska kronan. För att det inte skulle bli öde fick de tidi­gare ägarna i nåder sitta kvar som kronans arrendatorer. Kyrkoherden i Ragunda blev för sina svensksympatier avsatt från sitt ämbete.

1617 Freden i Stolbova den17/2.

1620 Gustaf II Adolf utfärdar en skolförordning 13/4.

1631 Madgeburg stormas och förstörs 20/5. Slaget vid Breitenfeld 7/9.

1632 Gustaf II Adolf stupar vid Lützen den 6/11.

1634 Slaget vid Nördlingen 27/8. Göta hovrätt inrättas den 5/11.

1636 Första inrättandet av ett svenskt postverk 20/2. Slaget vid Wittstock den 24/9.

1639 Slaget vid Chemnitz 4/4.

1640 Vid denna tid installerades en predikstol i Fors kyrka. Predikstolen har inskriften: "Ja salige äro de som höre Guds ord och bevare det".

1641 Slaget vid Wolfenbüttel 19/6.

1642 Slaget vid Leipzig 23/10.

1644 En svensk styrka ryckte under våren in i Jämtland som nu hade byggt upp ett militärt försvar med bl.a. ett kompani på 370 man i Fors. Svens­karna segrade dock, men två månader senare återtogs Jämtland och Härjedalen av Norge.

1645 Ett fjärde svenskt anfall kom, men ockupationen blev kortvarig eftersom jamtarna för första gången nu valde sida och deltog i kampen mot de svenska inkräktarna. Vid freden i Brömsebro, den 13/8, kom Jämtland och Härjedalen att tillerkännas Sverige och Härnösands län. Fors har fram till nu varit gränsområde mellan Sverige och Norge. Sveriges första periodiska trycksak, Post- och Inrikes Tidningar, börjar ges ut.

1647 Bönderna i Jämtland får representation i svenska riksdagen. Jämtland förenas med Härnösands stift.

1648 Westfaliska freden sluten den 14/10.

1654 Jämtland och Härjedalen förs över till Västernorrlands län.

1656 Slaget vid Warschau den 18/7 återerövrar Norge/Danmark Jämtland.

1657 Den norske generalen Jörgen Bjelke förlorar efter en kort tid Jämtland till Sverige. En svensk styrka som låg i Gransjö skans i Helgum led av svår proviantbrist och gjorde en blixtraid mot Fors kyrkohärbärge för att beslagta spannmålen som dock redan blivit bortförd av norrmännen.

1658 Tåget över Lilla Bält 30/1 och över Stora Bält den 6/2. Freden i Roskilde 26/2.

1660 Freden i Köpenhamn 27/5.

1661 Freden i Kardis 21/6. Den 18/11 föds Kristoffer Polhem.

1668 Lunds universitet invigs 27/1.

1675 Slaget vid Fehrbellin 18/6.Jämtland återgår till Danmark - Norge

1676 Slaget vid Lund 4/12.

1677 En Norsk styrka ryckte in i Jämtland i augusti och hälsades som befriare av jämtarna. En avdelning drog också in i Ångermanland och brände ned Graninge bruk. Sjöslaget vid Femern 1/6. En liten handklocka från Fors kyrka gömdes av kyrkvärden Olof Björsson på uppdrag av kyrkoherde Olof Rahm. Den 7/9 anföll en svensk styrka Fors från Medelpad. Elva gårdar inkl. prästgården brändes ned. Slaget vid Landskrona den 14/7. I november var svenskarna åter herrar över Jämtland.

1678 Kyrkoher­den i Ragunda Olof Rahm tog öppet parti för Norge, trots att han var svensk. Han dömdes för förräderi och avrättades vid Tibrandshögen den 27/5 tillsammans med tre bönder, bland dem Isak Ingemarsson från Bispgården.

1679 Vid freden i Lund bestämdes om amnesti för alla som dömts för förrä­deri.

1682 Två ljusstakar skänks till kyrkan av systrarna Pedersdotter från Byn.

1684 Fors kyrka får en altartavla "Försedd med Frälsarens bild på korset med 10 st fullskurne billde och 7 Ängla ansigten".

1686 Sveriges kyrkolag antages den 3/9.

1689 Den första kända inventarieförteckningen från Fors kyrka är daterad 24/10. I den nämns en klockstapel. Gästgiveri finns i Byn.