Hur allt började

1973 flyttar Sommai Pongrugthai tillsammans med sin hustru Siriporn till Sverige och Uppsala för att studera och arbeta. För dem är Kung Chulalongkorn Thailands store kung som lade grunden till det moderna Thailand och räddade landet från de rovgiriga kolonialmakterna.

1975 kom Nati Nilnopphakun som doktorand till Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna, som är beläget i Uppsala. Han hörde talas om att det någonstans i Sverige skulle finnas en väg som uppkallats efter Kung Chulalongkorn vid dennes Norrlandsresa i Sverige 1897. Han frågade Sommai Pongrugthai om han kände till vägen, men varken Sommai eller någon annan kände till den. Nyfikenheten och intresset för att hitta vägen var nu väckt hos många.

1982 kommer Annop Kunavongkrit som också ska doktorera vid samma lantbruksuniversitet i Uppsala. Även han var mycket intresserad av Kung Chulalongkorn och allt som rörde kungens besök i Sverige, även Kung Chulalongkorns väg.

Genom omfattande efterforskningar lokaliserade Annop och en god vän till honom och Sommai, Nitthi Rattana La–ong, så småningom vägen.

Den visade sig gå mellan byn Utanede och Edset vid Indalsälven. Vid Edset hade tidigare, innan kraftverkens uppdämningar, en ångbåtsbrygga funnits. Där Kung Chulalongkorn klivit ombord på ångaren Liden för att fortsätta sin färd mot Sundsvall.

Vägen fick sitt namn, "Kung Chulalongkorns väg" först på 1940-talet i samband med att byggnationen av Hölleforsens kraftverk påbörjades 1945.

1985 i juni besökte Sommai och Siriporn Pongrugthai förste sekreterare Sanit Chomchan vid Thailands Ambassad i Stockholm. Sekreteraren var mycket intresserad av att "Kung Chulalongkorns väg" skulle uppmärksammas och bli ihågkommen. Han föreslog att Pongrugthai skulle samla en grupp thailändare boende i Sverige, som skulle söka tillstånd att få vägens namn även utmärkt med en vägskylt skriven på "thai".

För att hedra Kung Chulalongkorn som år 1897 hade rest på denna väg föreslog Sanit Chomchan att vägskylten lämpligen skulle sättas upp 1997 och att man samtidigt ordnade någon form av jubileumsfest.

Sommai Pongrugthai började att planera för skylten och hur ett 100-års jubileum för Kung Chulalongkorn skulle arrangeras. Sommai berättar för sina vänner i Thailand och Sverige om sina idéer. Intresset var stort. Sommais bekanta på Thailändska televerket lovade att göra vägskylten på "Thai" klar till 1997 när de svenska myndigheterna givit sitt tillstånd.

Bearbetad text av Siriporn Pongrugthai och Gun Britt Nordenborg från 1994-07-27

Besök i Utanede

Juni 1992 åker Sommai och Siriporn Pongrugthai tillsammans med två av deras mest betydande munkar på en semesterresa till Nordkap. På resan upp genom Sverige kom de den 16/6 till byn Utanede, vid Bispgården i östra Jämtland. Där stannade sällskapet för att beskåda "Kung Chulalongkorns väg" som Sommai nu känt till under många år men först nu kunna besöka. Det var vid detta tillfället som Sommai Pongrugthai fick idén att bygga en Thailändsk paviljong vid "Kung Chulalongkorns väg" och inte enbart sätta upp en skylt. På en av ortens äldsta gårdar, Holmsta Gård, vid "Kung Chulalongkorns väg" bodde Anders Lundström med familj. Plötsligt hade Sommai Pongrugthai fått eller snarare tiggt till sig en bit mark av Anders Lundström.

I juli kommer en stor thailändsk dansgrupp från Kampheangphet i Thailand till Sverige. Gruppen skulle delta med dansuppvisningsprogram i den Internationella folkdansfestivalen som anordnades i Rättvik. De fick ett par dagar ledigt och passade på att besöka vägen som döpts efter deras mest älskade kung. Det var ju helt fantastiskt att kungens namn fanns på en skylt i Utanede mitt i Norrlands skogar.

Arrendeavtal

I juni 1993 sluts ett 50-årigt arrendeavtal mellan Vattenfall Vattenkraft AB och Föreningen Chulalongkorns Minne avseende erforderlig mark. Avtalet skrivs under av Karl-Eric Hoflin, Vattenfall och Sommai Pongrugthai, FCM.

Besök i Thailand

I oktober 1994 reser den 54 personer stora "Ragunda Cultural Group" till Thailand för en bejublad turné. Därmed visade Sverige och Ragunda det fanns ett engagemang för Kung Chulalongkorn även på svensk sida. FCM organiserade och skaffade sponsorer för gruppen. Representanter från Ragunda kommunledning samt företag inom kommunen får en inbjudan att besöka Thailand. Med följde även musiker, artister och en folkdansgrupp och på ett större hotell i Bangkok ordnades en svensk matvecka. De besökande fick många tillfällen att träffa ledande personer inom regering, regionalförvaltning, försvarsmakt, universitet och näringsliv. Man träffade bl.a. talmannen i Thailands riksdag och pågående session i riksdagen avbröts när Ragundaborna hälsades med en applåd. 

Sala Song Thai

Den 13 maj 1995 hade man enats om platsen för paviljongen, vid den lilla dammen på Holmsta. En högtidlig ceremoni hålls då marken välsignades av thailändska munkar och ett antal första spadtag togs. Invigningen av paviljongen planerades till den 19/7 1997.  Paviljongen benämns till en början Sala Song Thai.

Kung Chulalongkorns dag

Under september och oktober genomfördes planeringsmöten varje vecka där Fors Företagareförening spelade en aktiv roll.
Lördagen den 21 oktober 1995 klockan 9.55 påbörjade ett tre dagar långt firande av Kung Chulalongkorns dag med med tal av landshövding Kristina Persson och generalsekreteraren vid Thailändsk kulturkommission Payungsak Jantrarasurin. Thailändsk och svensk musik spelades, av stelfrusna musiker, på torget i Bispgården där thailändska och svenska flaggor hissades under respektive lands nationalsång.   

Senare under lördagen var det thailändsk och svensk marknad i Forshallen och på kvällen uppträdanden av thailändska och svenska dansare som pågick till efter midnatt.  


Söndagen inleds kl 9.05 med olika ceremonier, bl.a. den traditionella pengaträdsceremonin som innebär att insamlade pengar fästs på grenar och kvistar som sedan bärs omkring. På måndagen den 23 oktober som är den officiella Kung Chulalongkorns dag genomfördes en hyllningsceremoni på Holmsta.    

Blir det någon paviljong?

Under 1996 pågick livliga diskussioner om, hur och när paviljongbygget skulle komma igång. Många var skeptiska redan från början. Finns det egentligen några pengar? Vilken valuta pratar man om? Året gick och många började tvivla om det någonsin skulle bli någon paviljong. Den 11/7 1996 firades i alla fall en liten ceremoni med uppträdanden på Gerålund, i samband med Forsdraget.  


Den 26/8 besökte kung Carl XVI Gustaf Holmsta.
På hösten lades markisolering på platsen för paviljongen så att en eventuell byggstart inte skulle uppskjutas p.g.a. tjälen.