Efter bygget av Hölleforsens kraftstation, utanför Bispgården i östra Jämtland, i slutet på 1940 talet rustade Statens Vattenfallsverk upp en del av den väg som byggdes 1892-1894 från Holmsta ned till ångbåtshamnen vid Edset, där bl.a. Kung Chulalongkorn hade färdats den 19 juli 1897. Man gav därför vägen namnet "Kung Chulalongkorns väg".

Originalmaterialet från åren 1992 - 1999, publicerat 2002, nu uppdaterat med ytterligare bilder samt kompletterad information från Föreningen för Chulalongkorns Minne i Sverige.

Historiska händelser som har anknytning till Bispgården och Fors kommun i östra Jämtland,
sammanslagen 1974 med Stugun och Ragunda till Ragunda kommun.

Fors kommunvapen kommer att användas av den nya storkommunen.

Innehållet är blandat med fakta, skrönor, rykten och anekdoter.