Nu är övningsfältet invigt!

Tisdag 29 maj samlades elever, personal, branschrepresentanter och allmänhet för att inviga det nya övningsfältet i Bispgården. Fors Företagareförening har samordnat byggandet som har finansierats av näringslivet samt genom bidrag från näringslivsfonden. Behovet av ett övningsfält för att möjliggöra utbildning för El- och Energiprogrammet i realistisk miljö har varit en mångårig utmaning för styrelse och branschråd inom Bispgårdens Tekniska College. Men nu står det där!
Vid övningsfältet kan BTC- elever och anställda inom eldistributionsförtag i regionen öva på följande moment:

 • EBR (elbyggnadsrationalisering) både på hög- och lågspänning från 20kV till 0,4 kV.
 • Nedtagning av nödställd montör
 • Höghöjdsövningar
 • ESA i praktiken
 • Jordtagsmätning
 • Övningar för bredband (skarvning, blåsning m.m.)

  Fredrik Mattsson, fd elev vid Bispgårdens Tekniska College, klippte bandet.
 • Projektledare Hans Nygren visade runt besökare från elbranschen.

  Besökarna bjöds på hamburgare.