Näringslivsfientligt beslut av Ragunda kommun

Ragunda kommun har fattat ett beslut som kan få negativa konsekvenser
Kommunstyrelsen i Ragunda kommun fattade 30 juli 2018 ett beslut som bekräftade Barn och ungdomsförvaltningens tidigare beslut att årskurs 4 – 6 på Järåskolan flyttas till Hammarstrand. De argument som förvaltningschefen hänvisar till för att rättfärdiga en flytt har över tid ändrats men samtliga tyder på att de påstådda problemen egentligen går att härleda till brister i ledarskapet. För att komma tillrätta med ett bristande ledarskap kan inte lösningen vara att flytta hela årskurser. Då straffar man bara barnen och deras familjer.

Redan när förvaltningschefen offentliggjorde sitt beslut kontaktade Fors Företagareförening kommunalrådet Jonas Andersson och beskrev vilka konsekvenser beslutet kan innebära. Bland annat riskerar man att åter igen splittra kommunen och rekryteringen av arbetskraft till Teknikföretagen försvåras. Kommunalrådet försäkrade att flytten av elever bara var temporär, om de angivna problemen kunde åtgärdas skulle årskurserna återvända redan nästa höst. Förvaltningschefens budskap till berörda vårdnadshavare var samtidigt att flytten var permanent. För näringslivet som vill ha klara spelregler och kunna arbeta utifrån långsiktigt hållbara beslut är sådana dubbla budskap inte acceptabla.

Vem styr i Ragunda kommun?
En tjänsteman som inte klarat sitt uppdrag går utanför sina befogenheter och tar för samhället helt förödande beslut. Civilsamhället protesterar och överklagar beslutet, en överklagan som leder till en dom mot kommunen. Varför gav KS, vid det extra insatta mötet, inte skolchefen bakläxa istället för stödja beslutet om man verkligen vill att Järåskolan ska vara en F – 6 skola?

Näringslivets och kommunens roller i samhällsutvecklingen.
Den demografiska utvecklingen i Ragunda kommun visar att kommunen är extremt beroende av en inflyttning. Men på vilka villkor ska denna inflyttning bli möjlig om inte de grundläggande behoven för jobb, samhällsservice och chans till ett bra boende uppfylls?
När det gäller jobben är näringslivets roll central. Fors Företagareförening vill påminna om vad enbart Teknikföretagen i Bispgården bidrar med.
– De sysselsätter drygt 300 anställda
– De betalar årligen ut ca 100 miljoner kronor i löner
– Det ger ca 35 miljoner kronor i skatteintäkter
– Vilket innebär ca 65 miljoner kronor i köpkraft
(=hushållens förmåga att köpa varor och tjänster)

Om Ragunda kommun uppfyller de två övriga behoven, bra samhällsservice och boende, finns förutsättningarna för en inflyttning till kommunen. Då kommer skatteintäkterna Ragunda kommun till del och köpkraften ger intäkter till övriga företag i kommunen.Vi vänder då den nedåtgående spiralen.

Bispgårdens betydelse för Ragunda kommun
Fors Företagareförening vill, tillsammans med våra 40 medlemsföretag med totalt ca 470 anställda, hävda att näringslivsorten Bispgården är en betydelsefull del av Ragunda kommun. Vi anser oss därför ha rätt till en bra kommunal låg och mellanstadieskola.

Anders Ljung, ordförande
Fors Företagareförening