Fors Företagareförening och GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, gällande behandling av personuppgifter i kraft.

Den ersatte personuppgiftslagen (PUL) och innebär ökade krav om information och dokumentation.

Vi vill därför informera om hur vi hanterar uppgifter om medlemmar och samarbetspartners.


Följande uppgifter finns lagrade hos oss:

 • Namn på företag eller organisation
 • Namn på kontaktpersoner
 • Post- och fakturaadresser/e-mailadresser

Inga uppgifter om personnummer eller övrig känslig information finns.

Syfte med lagring av uppgifter:

 • För marknadsföring av medlemmarna på föreningens hemsida.
 • Skicka ut information och materiel till föreningens medlemmar enligt stadgarna.
 • Skicka ut fakturor till medlemmar och samarbetspartners.
 • För dialog med medlemmar och samarbetspartners.

Hur länge sparas uppgifter?

 • Uppgifterna sparas så länge medlemskap och samarbeten pågår.
 • Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagen.

Ändring av lagrade uppgifter?

 • Anmälan om ändring av lagrade uppgifter görs enklast via kontaktuppgifter på vår hemsida www.bispgarden.nu.

Ansvar?

 • Styrelsen ansvarar för att föreningen följer lagen.