Årskurs 4-6 tillbaka på Järåskolan hösten 2019?

Onsdag 29 augusti 2018 bjöd Fors Företagareförening tillsammans med Fors Intresseförening och PRO Fors in till dialogmöte kring Näringsliv, Skola och Äldreboende på Älggårdsberget i Bispgården. Vid mötet deltog representanter för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Allt för Ragunda och Sverigedemokraterna samt föräldrar, totalt 34 personer.
Ordföranden i Fors Företagareförening, Anders Ljung var kvällens moderator.
Mötet resulterade bland annat i att ett nytt innovativt grepp kommer att tas kring rekryteringen av behöriga lärare till årskurserna 4-6 vid Järåskolan som kommunen från och med höstterminen i år valt att flytta till Hammarstrand.
Fors Företagareförening har, av det lokala Leaderområdet 3sam 2.0, erbjudits att driva en förstudie i tre månader, studien ska fokusera på en fråga: Rekrytering av behöriga lärare till Järåskolan.

Vid kvällens möte lämnade samtliga partier ett löfte att om förstudien och efterföljande rekryteringsarbete blir framgångsrikt, dvs. att behöriga lärare rekryteras, ska eleverna och årskurserna som nu flyttats till Hammarstrand återvända till Järåskolan redan hösten 2019.

Fors Företagareförening ställer sig även i fortsättningen positiva till att bidra för att utveckla och teknikprofilera Järåskolan med t.ex. hjälpmedel för lärande, lekutrustning mm. Allt för att göra Järåskolan till en attraktiv arbetsplats för lärare och elever.

Minnesanteckningar från mötet kommer att läggas ut här inom kort.


Deltagare från PRO Fors, Fors Företagareförening, Centerpartiet,

Fors Intresseförening, Kristdemokraterna,

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Fors Företagareförening.