OM OSS

Fors Företagareförening bildades 1986 i Bispgården som ligger i östra Jämtland. Föreningen representerar ca 50 medlemsföretag med skiftande verksamheter. Dominerande är verkstadsindustrin som står för den största sysselsättningen. I övrigt består medlemmarna av tjänste-, handels- och serviceföretag samt entreprenörer inom bygg, schakt och transport.

 

Föreningens mål
Föreningen ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och stödja enskilda företag som så önskar. Föreningen ska arbeta för fri företagsamhet, stimulera nyetableringar samt verka för gott samarbete.